Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem:

 • medycznym,
 • psychologicznym,
 • pedagogicznym,
 • socjologicznym,
 • resocjalizacyjnym,
 • pielęgniarskim.

Warunkiem wstępnym zgłoszenia uczestnictwa w kursie psychoterapii poznawczo-behawioralnej jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przedstawienie kopii dyplomu ukończenia wyższej uczelni i życiorysu zawierającego informacje o dotychczasowej praktyce klinicznej i doświadczeniu zawodowym.

Decyzję o przyjęciu na kurs psychoterapii podejmuje Kierownik merytoryczny kursu wraz z zespołem na podstawie przedstawionych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Opłaty

Szczegółowe opłaty w ramach czteroletniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej:

 • Opłata za jeden zjazd – 1 550 zł
 • Całość – 38 zjazdów x 1 550 zł
 • Opłata egzaminacyjna – 2 890 zł

Opłatę rekrutacyjną obejmującą rozpatrzenie dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną w wysokości 300 zł należy wnieść na konto Akademii Motywacji i Edukacji: 07 1140 2004 0000 3802 7514 5001 z dopiskiem “opłata rekrutacyjna”.

Zapraszamy!

FAQ

Jak mogę skontaktować się z AMiE?

Prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub korespondencyjny.

Adres korespondencyjny:
ul. Wspólna 56, Warszawa 00-686

Telefon: 536 736 079
Wszelka korespondencja: kontakt@amie.pl

Kiedy rozpoczyna się rekrutacja i jak długo trwa?

W ciągu roku odbywają się 2 rekrutacje: wiosenną i jesienną. Otwarcie rekrutacji ogłaszamy na naszej stronie oraz na Facebooku. Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc.

Gdzie znajdę informacje o rekrutacji?

Informacje znajdą Państwo na naszej stronie AMiE i na Facebooku. Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc.

Jak wygląda proces rekrutacji?

Proces rekrutacji składa się z:

 1. Wypełnienia formularza oraz przesłania dyplomu ukończenia studiów wyższych, CV oraz oświadczenie o zgodności dokumentów z oryginałem.
 2. Rozmowy kwalifikacyjnej (po otrzymaniu Państwa zgłoszenia, prosimy o dokonanie opłaty rekrutacyjnej i zapraszamy Państwa na rozmowę).
 3. Po rozmowie kwalifikacyjnej podjęta zostanie decyzja o przyjęciu Państwa do naszej szkoły, którą otrzymają Państwo drogą mailową.

Na czym polega rozmowa kwalifikacyjna?

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest przez superwizora-dydaktyka PTTPB. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena motywacji kandydata do podjęcia szkolenia oraz jego predyspozycji do pracy w roli psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego.

Co decyduje o przyjęciu do szkoły?

Decyzję o przyjęciu na czteroletnie szkolenie psychoterapii poznawczo-behawioralnej podejmuje Kierownik merytoryczny kursu wraz z zespołem na podstawie przedstawionych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Czy mogę zapisać się na rekrutację nie mając pacjentów?

Doświadczenie pracy z pacjentami nie jest wymagane na etapie rekrutacji. W trakcie szkolenia niezbędne będzie nabywanie praktycznego doświadczenia w prowadzeniu psychoterapii.

Czy wymagamy odbycia własnej psychoterapii?

Nie wymagamy uczestnictwa we własnej psychoterapii. W ramach szkoły psychoterapii AMIE odbędą się 3 zjazdy rozwoju osobistego (100 godzin dydaktycznych). Spełnia to w całości warunek godzin pracy własnej wymaganej przez PTTPB do certyfikatu terapeuty.

Czy trzeba mieć studia wyższe? Jeśli tak, jakie?

Aby przystąpić do szkoły psychoterapii niezbędny jest dyplom magisterski psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pielęgniarstwa bądź dyplom lekarza. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli osoby, mają absolutorium (zdane wszystkie egzaminy, zaliczone seminarium magisterskie, złożoną pracę) i czekają już tylko i wyłącznie na termin obrony to istnieje możliwość warunkowego przyjęcia na pierwszy rok szkolenia. Warunkiem dalszej nauki będzie uzyskanie tytułu magistra w ciągu bieżącego roku akademickiego. Wówczas będą mogli Państwo dalej kontynuować szkolenie do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTTPB.

Na jakie konto należy dokonywać wpłat?

Prosimy o dokonywanie wpłat na poniższe dane:
Akademia Motywacji i Edukacji Sp. z o.o.
07 1140 2004 0000 3802 7514 5001