Rekrutacja zakończona.

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem:

 • medycznym,
 • psychologicznym,
 • pedagogicznym,
 • socjologicznym,
 • resocjalizacyjnym,
 • pielęgniarskim.

Warunkiem wstępnym zgłoszenia uczestnictwa w kursie psychoterapii poznawczo-behawioralnej jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przedstawienie kopii dyplomu ukończenia wyższej uczelni i życiorysu zawierającego informacje o dotychczasowej praktyce klinicznej i doświadczeniu zawodowym.

Decyzję o przyjęciu na kurs psychoterapii podejmuje Kierownik merytoryczny kursu wraz z zespołem na podstawie przedstawionych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Opłaty

Szczegółowe opłaty w ramach czteroletniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej:

 • Opłata za jeden zjazd – 1 550 zł
 • Całość – 38 zjazdów x 1 550 zł
 • Opłata egzaminacyjna – 2 890 zł

Opłatę rekrutacyjną obejmującą rozpatrzenie dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną w wysokości 300 zł należy wnieść na konto Akademii Motywacji i Edukacji: 07 1140 2004 0000 3802 7514 5001 z dopiskiem “opłata rekrutacyjna”.

Zapraszamy!

FAQ

Jak mogę skontaktować się z AMiE?

Prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub korespondencyjny.

Adres korespondencyjny:
ul. Wspólna 56, Warszawa 00-686

Telefon: 536 736 079
Wszelka korespondencja: kontakt@amie.pl

Kiedy rozpoczyna się rekrutacja i jak długo trwa?

W ciągu roku odbywają się 2 rekrutacje: wiosenną i jesienną. Otwarcie rekrutacji ogłaszamy na naszej stronie oraz na FacebookuInstagramie. Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc.

Gdzie znajdę informacje o rekrutacji?

Informacje znajdą Państwo na naszej stronie AMiE, na FacebookuInstagramie. Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc.

Jak wygląda proces rekrutacji?

Proces rekrutacji składa się z:

 1. Wypełnienia formularza oraz przesłania dyplomu ukończenia studiów wyższych, CV oraz oświadczenie o zgodności dokumentów z oryginałem.
 2. Rozmowy kwalifikacyjnej (po otrzymaniu Państwa zgłoszenia, prosimy o dokonanie opłaty rekrutacyjnej i zapraszamy Państwa na rozmowę. Rozmowy odbywają się online, na platformie zoom).
 3. Po rozmowie kwalifikacyjnej podjęta zostanie decyzja o przyjęciu Państwa do naszej szkoły, którą otrzymają Państwo drogą mailową.

Na czym polega rozmowa kwalifikacyjna?

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest przez superwizora-dydaktyka PTTPB. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena motywacji kandydata do podjęcia szkolenia oraz jego predyspozycji do pracy w roli psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego.

Co decyduje o przyjęciu do szkoły?

Decyzję o przyjęciu na czteroletnie szkolenie psychoterapii poznawczo-behawioralnej podejmuje Kierownik merytoryczny kursu wraz z zespołem na podstawie przedstawionych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Czy mogę zapisać się na rekrutację nie mając pacjentów?

Doświadczenie pracy z pacjentami nie jest wymagane na etapie rekrutacji. W trakcie szkolenia niezbędne będzie nabywanie praktycznego doświadczenia w prowadzeniu psychoterapii.

Czy wymagamy odbycia własnej psychoterapii?

Do certyfikatu psychoterapeuty PTTPB wymaga 100 godzin rozwoju osobistego (terapii własnej), z czego 60 godzin realizowanych jest w ramach programu szkoły psychoterapii (zawartych w opłacie czesnego).

Czy trzeba mieć studia wyższe? Jeśli tak, jakie?

Aby przystąpić do szkoły psychoterapii niezbędny jest dyplom magisterski psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pielęgniarstwa bądź dyplom lekarza. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli osoby, mają absolutorium (zdane wszystkie egzaminy, zaliczone seminarium magisterskie, złożoną pracę) i czekają już tylko i wyłącznie na termin obrony to istnieje możliwość warunkowego przyjęcia na pierwszy rok szkolenia. Warunkiem dalszej nauki będzie uzyskanie tytułu magistra w ciągu bieżącego roku akademickiego. Wówczas będą mogli Państwo dalej kontynuować szkolenie do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTTPB.

Na jakie konto należy dokonywać wpłat?

Prosimy o dokonywanie wpłat na poniższe dane:
Akademia Motywacji i Edukacji Sp. z o.o.
07 1140 2004 0000 3802 7514 5001