Jako Akademia Motywacji i Edukacji od lat organizujemy i uczestniczymy w konferencjach dotyczących zdrowia psychicznego, Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Dialogu Motywującego oraz Terapii Schematu spotykając się i czerpiąc wiedzę od wybitnych ekspertów z całego świata.

Polskie Stowarzyszenie Dialogu Motywującego im. Victora Meyera, w którego składzie są Członkinie AMiE – Iga Jaraczewska i Anna Derwich, z okazji piętnastolecia istnienia, organizuje dwudniową Międzynarodową Konferencję połączoną z warsztatem „Klient i specjalista w sytuacjach problemowych”.

Konferencja PSDM jest niebywałą okazją, by pod okiem światowych specjalistów dialogu motywującego takich jak dr David Rosengren, dr Katie Hartlieb, Mallori DeSalle czy Stephen Andrew, doskonalić metody pracy psychoterapeutycznej zarówno w obszarze uzależnień jak i innych zaburzeń prezentowanych przez „trudnego klienta”.

Więcej informacji na temat konferencji: psdm.org.pl/konferencja2023


17.06.2021 mieliśmy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję „Skuteczni psychoterapeuci – umiejętności terapeutyczne wzmacniające efekty psychoterapii” organizowaną przez AMIE.

W programie konferencji udział wzięli:

 • prof. William R. Miller: Jakie umiejętności psychoterapeuty przenoszą się na efektywność u pacjenta (w oparciu o najnowsze badania Profesora: “Effective Psychotherapists Clinical Skills That Improve Client Outcomes“)
 • prof. Michaela Swales: Skuteczność psychoterapeuty w DBT 
 • Przemysław Mućko: Skuteczność psychoterapeuty w indywidualnej TS – terapii schematu
 • Joan M.Farrell, Ida A.Shaw:  Skuteczność psychoterapeuty w grupowej TS – terapii schematu
 • dr hab. n. med. Paweł Holas: Skuteczność psychoterapeuty w  MBCT – terapii poznawczej opartej na uważności

Konferencja była organizowana na zasadach pro bono. Całkowity dochód z niej został przekazany na terapię i zajęcia rehabilitacyjne podopiecznych Fundacji SYNAPSIS.


Na przestrzeni lat mieliśmy okazję zorganizować bądź uczestniczyć w poniższych Konferencjach:

 • 2009 r. – Aktywny​ ​udział​ ​w Międzynarodowej Konferencji​ ​PTTPB „Psychoterapia poznawczo-behawioralna w​ ​poszukiwaniu skutecznych​ ​metod leczenia”.
 • 2010 r. – I​ ​Konferencja​ ​w​ ​Polsce​ ​nt dialogu​ ​motywującego​ ​w Polsce:​ ​Terapia motywująca​ ​w uzależnieniach: nowoczesna​ ​odpowiedź​ ​na wyzwania​ ​późnej nowoczesności.
 • 2013 r. – Konferencja​ ​„Dialog Motywujący​ ​–​ ​metoda skutecznego​ ​pomagania”.
 • 2016 r. – Aktywny​ ​udział​ ​w Ogólnopolskim​ ​Kongresie „Wielość​ ​w​ ​jedności”.
 • 2018 r. – Konferencja Brytyjskiego i Irlandzkiego Towarzystwa Dialektycznej Terapii Behawioralnej w Cork w Irlandii.
 • 2018 r. – wystąpienie na Międzynarodowej konferencji na temat problematyki używania marihuany w Warszawie.
 • 2018 r. – Międzynarodowa Konferencja DM i TPB w różnych zastosowaniach organizowana przez AMIE w Toruniu.
 • 2019 r. – Międzynarodowa Konferencja Dialogu Motywującego organizowana przez PTTM.
 • 2019 r. – WCBCT w Berlinie (17-20.07.2019) w trakcie sesji posterowej prezentowaliśmy nasz plakat The Integration oferty CBT and MI in The Context of Clinical Supervision.
 • 2019 r. – Konferencja ”Nowe sposoby leczenie uzależnień” – wystąpienie przedstawicieli AMIE w konferencji organizowanej przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Leczenia Uzależnień w Częstochowie.
 • 2019 r. – Wystąpienie konferencyjne na temat Terapii Schematów i Candis , VI Ogólnopolska Konferencja Narkotyki – Narkomania Polityka, Nauka i Praktyka.
 • 2019 r. – Wystąpienie na Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Pokonywanie Przeszkód w Uzależnieniach.
 • 2021 r. – Konferencja „Skuteczni psychoterapeuci – umiejętności terapeutyczne wzmacniające efekty psychoterapii” zorganizowana przez AMiE.
 • 2023 r. – The MINT Forum w Kopenhadze z wykładem inauguracyjnym prof. Williama R. Millera.

Międzynarodowa Konferencja DM i TPB w różnych zastosowaniach organizowana przez AMIE w Toruniu

W czerwcu 2018 r zorganizowaliśmy w Toruniu Międzynarodową Konferencję DM i TPB w różnych zastosowaniach.

Mieliśmy zaszczyt gościć takich ekspertów, jak:

 • Prof. William Miller – poprowadził wykład pt. „Dialog Motywujący i psychoterapia”
 • dr Guy Undrill – poprowadził wykład pt. “Dialog Motywujący w zaburzeniach psychicznych” oraz warsztat pt. „Dialog Motywujący w pracy z zaburzeniami”
 • prof. Jeff Breckon – poprowadził wykład pt. „Dialog Motywujący i terapia poznawczo-behawioralna a zdrowie publiczne” oraz warsztat pt. „Dialog Motywujący a zmiana stylu życia”
 • prof. Andrew Kuczmierczyk – poprowadził wykład pt. „Szerokie oddziaływanie superwizji – klient-terapeuta-system”
 • dr David Prescott – poprowadził wykład pt. „Na czym polega i jak mierzyć efektywność specjalisty”
 • prof. Chris Wagner – poprowadził warsztat pt. ” Dialog Motywujący w pracy z grupami”
Międzynarodowa Konferencja DM i TPB w różnych zastosowaniach organizowana przez AMIE w Toruniu
Międzynarodowa Konferencja DM i TPB w różnych zastosowaniach organizowana przez AMIE w Toruniu