profesjonalizm – pasja – doświadczenie

Nasi wykładowcy to doświadczeni psychoterapeuci poznawczo-behawioralni, w tym certyfikowani psychoterapeuci poznawczo-behawioralni PTTPB i terapeuci motywujący PTTM, posiadający również dyplomy superwizora-dydaktyka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

To wysokiej klasy specjaliści. Ludzie z bogatym doświadczeniem zarówno klinicznym, jak i dydaktycznym, uczący z pasją i zaangażowaniem.

Są aktywnymi członkami liczących się światowych organizacji zawodowych (PTTPB, PTTM, MINT, EACBT etc.), publikują książki i artykuły w profesjonalnych periodykach.

Niektórzy z nich to światowej skali eksperci i autorytety w zakresie badań klinicznych i praktyki psychoterapeutycznej, autorzy najczęściej stosowanych modeli i koncepcji terapeutycznych.

Iga Jaraczewska

Psycholożka kliniczna, psychoterapeutka, superwizorka-dydaktyk, przedsiębiorca. Kierownik merytoryczny wielu edycji Kursu Superwizora-Dydaktyka. Absolwentka psychologii klinicznej i psychologii wychowawczej Uniwersytetu Londyńskiego, od lat promująca w Polsce metody pracy psychologicznej o naukowo potwierdzonej skuteczności. Była wieloletnia członkini władz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Inicjatorka powstania i przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Dialogu Motywującego. Certyfikowana trenerka motywacji MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Redaktorka naukowa, autorka i współautorka licznych artykułów i książek o tematyce psychologicznej. Laureatka ‘Humanitarian Award’ przyznanej jej i Szkole AMiE w 2022 r. za działania na rzecz wspierania Ukrainy i psychoterapeutów ukraińskich przez American Association for Behavioral and Cognitive Therapies oraz International Association for Cognitive Psychotherapy.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej, grupowej, superwizji i szkoleń w Polsce i wielu krajach na świecie. W ramach współ prowadzonej przez nią Akademii Motywacji i Edukacji prowadzi psychoterapię oraz warsztaty m.in. nt. Dialogu Motywującego, pozwalającego ludziom odkrywać siłę do działania i rozwijać ich własny potencjał do zmiany.

Iga prowadziła zajęcia w taki sposób jakiego wówczas nie doświadczyłem. Sama forma była dla mnie bardzo dużym impulsem do autorefleksji. Było to wręcz terapeutyczne. Bardzo dobrze zorganizowane zajęcia, z poszanowaniem przestrzeni na przerwy, z uważnością na słuchaczy.

Jestem pod wrażeniem umiejętności prowadzenia warsztatów przez p. Igę! Uważność na potrzeby grupy. Niezwykła umiejętność dzielenia się wiedzą! Użyteczne sformułowania. Wartościowe treści. Dynamiczna praca wykładowcy, duże zaangażowanie w przekazanie tematu, dzięki czemu chętnie uczestniczyłam w zajęciach. Wspaniała prowadząca!

Anna Derwich

Superwizor-dydaktyk PTTPB, absolwentka wydziału psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiadająca doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej, superwizji indywidualnej oraz grupowej terapeutów poznawczo-behawioralnych, jak również zespołów terapeutycznych zakładów karnych (m.in. w Potulicach i Grudziądzu), zespołów interwencji kryzysowej oraz zespołów interdyscyplinarnych działających w obszarze pomocy społecznej.

Przesympatyczna prowadząca i super atmosfera zajęć! Chce się więcej!

Bardzo produktywnie spędzony czas.

Jak zawsze merytoryczne i profesjonalnie.

Joanna Sielska

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny terapeuta dialogu motywującego, interwent i superwizor interwencji kryzysowej, superwizor dydaktyk TPB. Pracuje z pacjentami cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych, depresyjnych oraz zaburzeń osobowości, a także z osobami po przeżytej traumie, w kryzysie suicydalnym oraz doświadczających przemocy.

Prowadzi grupy wsparcia dla osób w żałobie.

Super energia! Merytorycznie, konkretnie i fajnie na luzie przeprowadzony warsztat. Dużo praktycznych wskazówek do pracy w gabinecie.

Super atmosfera, zachęcająca do zadawania pytań i otwierania się.

Bardzo chciałabym, aby właśnie takich wykładowców i takich zajęć było na AMiE najwięcej. Szłam tu z wyobrażeniem, że tak będzie wyglądać studiowanie jak zajęcia z p. Joanną Sielską.

Iwona Popielarz

Specjalista psycholog kliniczny dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny dzieci i młodzieży oraz terapeuta motywujący. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w diagnozie, terapii indywidualnej, grupowej, pracy z rodzinami oraz pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym.

Pracuje klinicznie w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, w gabinecie prywatnym oraz Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J. Biziela; działalność dydaktyczna – z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (studia podyplomowe), szkolenia dla kadry medycznej oraz nauczycieli.

Bezpieczna, przyjazna atmosfera.

Dawno nie spotkałam tak empatycznej i autentycznej w swojej otwartości osoby, też bardzo uważnej i profesjonalnej.

Kopalnia wiedzy, przykładów, zastosowań w praktyce i mnóstwo przykładów z własnej praktyki. Zajęcia na bardzo wysokim poziomie.

Marzena Badyna

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta TPB, certyfikowany superwizor TPB, terapeuta Dialogu Motywującego. Zdobyła bogate doświadczenie pracując z pacjentami od 2008 roku w Psychological Therapies Service (Rochdale, the UK), Mental Health Hospital (Bury, The UK), w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, Oddział Dzienny Psychiatryczny (Warszawa), w Grupie Synapsis, w Psychomedic.

Od lat prowadzi grupy Superwizyjne oraz zajęcia z zaburzeń lękowych.

Szkolenie w dobrej dynamice, różnorodność technik szkoleniowych, bardzo interesujące i praktyczne. Pani Marzena dzieliła się swoim doświadczeniem, przystępnie przekazuje wiedzę, ma dobry kontakt ze słuchaczami. Sympatyczna i z poczuciem humoru.

Na zajęciach z p. Marzeną atmosfera jest pełna życzliwości i wsparcia.

Joanna Dudek

Psycholog; ukończyła 2-letnie Studium Dialogu Motywującego, szkolenie dla trenerów Dialogu Motywującego oraz 4-letnie szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje zarówno pracę psychoterapeutyczną jak i prowadzenie warsztatów i szkoleń. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej oraz Association for Contextual Behavioral Science. Jej zainteresowania obejmują: mindfulness, terapię trzeciej fali, jakość życia w chorobach przewlekłych oraz prowadzących do widoczne zmiany w wyglądzie oraz zaburzenia odżywiania.

Obecnie pracuje jako starszy wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz prowadzi prywatną praktykę

Kinga Kałuska-Złotorowicz

Psycholog, pedagog, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny PTTPB (Certyfikat PTTPB nr 279). Pracuje w zawodzie od 2002 roku. Prowadzi szkolenia dla osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy o terapii poznawczo-behawioralnej. W pracy przestrzega zasad kodeksu etyki PTTPB, uczestniczy w regularnych superwizjach i licznych szkoleniach rozwijających kompetencje zawodowe.

Pomaga osobom, którym trudno radzić sobie z własną złością, lękiem, smutkiem i wstydem. Pracuje z ludźmi, którzy nie potrafią doceniać samych siebie, chcą wprowadzać pozytywne zmiany we własnym życiu i budować bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi.

Jestem bardzo zadowolona z superwizji z panią Kingą. Czuję się bezpiecznie, komfortowo, czuję, że się rozwijam.

Pani Kinga wspaniała! Wszystko co mówi i pokazuje przyczynia się do wzrostu moich kompetencji.

Empatyczne podejście prowadzącej i ogrom wiedzy, którą Kinga przedstawiła nam bardzo
przystępnie i praktycznie.

Magdalena Krzyżak-Gawron

Psycholog (Uniwersytet Jagielloński), certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPB nr 526), certyfikowany superwizor-dydaktyk (certyfikat PTTPB nr 88). Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej. Absolwentka 4-letniego szkolenia podyplomowego z psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz 4-letniego szkolenia podyplomowego w nurcie humanistycznym z elementami Gestalt. Absolwentka studiów podyplomowych z diagnozy i terapii neuropsychologicznej na UMCS w Lublinie. Certyfikowany diagnosta metody ADOS-2.

Zajmuje się psychoterapią i diagnozą dzieci i młodzieży oraz psychoterapią dorosłych. Pracuje z osobami z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, obniżoną samooceną, które chcą lepiej radzić sobie z własnymi emocjami oraz tworzyć bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi. Wykładowca Akademii Psychoterapii Interego oraz Akademii Motywacji i Edukacji AMIE, która kształci przyszłych psychoterapeutów w nurcie CBT i przygotowuje do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo behawioralnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy psychologa i psychoterapeuty, zdobywane podczas pracy m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w placówkach służby zdrowia oraz podczas licznych staży. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. 

Dużo przydatnej wiedzy i refleksji.

Wysoki poziom zajęć.

Konkretna i bezpośrednia komunikacja.

Marta Nagrodzka

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny PTTPB. Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Centrum CBT EDU w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych z seksuologii klinicznej (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Katowicach). Aktualnie w trakcie Kursu Superwizora Dydaktyka, przygotowującego do uzyskania certyfikatu w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie. Wykładowca Akademii Motywacji i Edukacji i Instytutu Poznawczego. Założycielka Centrum Psychoterapii i Seksuologii MindClinic, gdzie pracuje psychoterapeutyczne głównie z osobami dorosłymi, parami i młodzieżą.

Doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziale Leczenia Zaburzeń Psychosomatycznych i Innych Nerwicowych, Oddziale Psychiatrycznym i Centrum Terapii Nerwic. W ramach studiów podyplomowych zrealizowała staż kliniczny w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie. Pracowała w Centrum Psychologii Zdrowia Dormed w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz Poradni Leczenia Środowiskowego. Współpracuje także z Poradnią Diabetica obejmując opieką psychologiczną pacjentów mających problemy z otyłością i odżywianiem.

Super prowadząca, trafne i praktyczne uwagi.

Prowadząca odpowiada na potrzeby.

Joanna Ostasz-Ważny

Lekarz, specjalista psychiatra, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym ukończyła również studia doktoranckie. Od 2010 r. w ramach współpracy z WUM oraz Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej prowadziła zajęcia dydaktyczne w zakresie psychopatologii, diagnostyki i leczenia zaburzeń psychicznych oraz psychoterapii poznawczo- behawioralnej.

Aktualnie odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, pracując w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego.

Szkolenie z panią Joanną udowadnia to, że można przekazać wiedzę i swoje doświadczenie kliniczne w sposób, który zainteresuje i trafi do uczestnika.

Świetne szkolenie, jestem pod wrażeniem wiedzy prowadzącej!

Karolina Staniaszek

Dr n. społ. w zakresie psychologii, psychoterapeutka, superwizorka. Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych (współprowadzone przez Oxford Cognitive Therapy Centre) oraz liczne kursy doszkalające. Przez kilka lat pracowała w Oddziale Dziennym Szpitala Tworkowskiego. Doświadczenie zdobywała również m.in. w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej dz. Wawer m.st. Warszawy, Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie, Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Akademickim Ośrodku Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego, Psychiatrycznym Oddziale Dziennym dla Dzieci MCNiR oraz Zespole Środowiskowym Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem Fundacji „Synapsis”.

Pracuje klinicznie od kilkunastu lat prowadząc terapię poznawczo-behawioralną i terapię schematu. Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi z rozpoznaniem zaburzeń osobowości, zaburzeń związanych ze stresem traumatycznym (w tym PTSD), zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz zaburzeń afektywnych (m.in. depresji), a także wsparciu osób doświadczających stresu mniejszościowego.

Ponadto, prowadzi szkolenia dla terapeutów/ek przygotowujących się do uzyskania certyfikatu psychoterapeutycznego oraz superwizje kliniczne i szkoleniowe. Pracuje dydaktycznie w ramach Warsaw International Studies in Psychology (Wydział Psychologii UW). Posiada również doświadczenie w pracy naukowej, realizując m.in. badania dot. stresu pourazowego, zaburzeń osobowości oraz przebiegu i efektywności procesu psychoterapii (na Wydziale Psychologii UW oraz jako „visiting scholar” na Uniwersytecie Amsterdamskim we współpracy z prof. Arnoudem Arntzem). Stypendystka m.in. Narodowego Centrum Nauki oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej w kadencji 2022-24, członkini International Society for Schema Therapy oraz Society for Psychotherapy Research.

Ewa Wójcik

Psycholożka i terapeuta poznawczo–behawioralny. Obecnie w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu Terapii Schematu. Posiada certyfikat Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego wydany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo Behawioralnej i Oxford Therapy Centre. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Schematu. W nurcie CBT (Cognitive Behavioral Therapy) pracuje od 2004 roku.

Specjalizuje się w terapii młodzieży i osób dorosłych. Główne obszary zainteresowań to depresja, zaburzenia lękowe i zaburzenia osobowości typu borderline. Od kilku lat Superwizor w naszej Akademii.

Otwartość superwizora, dzielenie się swoim doświadczeniem.

Konstruktywne uwagi i rzeczowe podpowiedzi.

Agata Kołodziejczyk

Doktor nauk medycznych, psycholog, psychoonkolog, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny. Od 2016 roku pracuje z pacjentami Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu oraz ich bliskimi. Asystent w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz grupy terapeutyczne (przede wszystkim trening umiejętności DBT). Efekty prac badawczych na bieżąco publikuje w czasopismach branżowych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami kierunku lekarskiego. Współpracowała ze stowarzyszeniami i fundacjami zajmującymi się pacjentami chorującymi onkologicznie m. in. Fundacją Rak „n” Roll i Onkologika. Prowadzi warsztaty, wykłady i zajęcia grupowe dla pacjentów, ich bliskich oraz przedstawicieli zawodów medycznych- lekarzy, psychologów i in. W pracy terapeutycznej wykorzystuje metody klasycznej terapii poznawczo–behawioralnej, terapii systemowej oraz DBT.

Fantastyczne zajęcia, profesjonalna, kompetentna i zarażająca pasją i energią prowadząca! Bardzo chciałabym jeszcze spotkać się z Agatą na kolejnych zajęciach w AMiE.

Widać doświadczenie praktyczne i specjalizację w temacie zajęć.

Agnieszka Chmiel-Baranowska

Psycholog, certyfikowany psychoonkolog i superwizor psychoonkologii. Absolwentka psychologii KUL. Ukończyła szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej i psychotraumatologii.

Od ponad 25 lat czynna zawodowo. Od ponad 20 lat psycholog w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci i Warszawskim Hospicjum Perinatalnym. Czynnie uczestniczy w szkoleniach psychologów z zakresu perinatalnej opieki paliatywnej. Brała udział w wielu międzynarodowych kursach opieki paliatywnej, konferencjach, stażach zagranicznych we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Od 1998 do 2005 współpracowała z prof. Rubenem Bildem twórcą metody Creative Accompaniment. W latach 1996 – 2005 prowadziła wykłady w Instytucie Rozwoju Służb Socjalnych w Warszawie. W latach 2000 – 2008 współorganizowała z ramienia Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci coroczne konferencje o zasięgu ogólnopolskim na temat pediatrycznej opieki paliatywnej.

Swobodna rozmowa, doświadczenia, dopasowanie, słuchanie i wyraźna odpowiedź na nasze potrzeby. Cudowna prowadząca!

Przecudowna prowadząca, z pasją, temperamentem i ogromną empatią. Zaraża optymizmem i umiejętnie potrafi pokazać ważne i wrażliwe aspekty terapii z osobami w żałobie i chorobie terminalnej.

Przemysław Gorzelak

Od ponad 30 lat zajmuje się diagnozą, terapią i pomocą dzieciom, młodzieży oraz dorosłym. W pracy terapeutycznej zarówno indywidualnej, grupowej jak i w pracy z rodzinami integruje różne podejścia terapeutyczne, m.in. poznawczo-behawioralne, dialogu motywującego, logoterapii. W pracy z ludźmi wspiera podmiotowość każdej osoby i elastyczność wobec trudności, umacnianie motywacji i troskę każdego o własny rozwój.

Pracuje z pacjentami od 1988 roku. Specjalizuje się w psychoterapii poznawczo-behawioralnej i terapii motywującej dzieci i młodzieży, nauczaniu psychoterapii oraz superwizji indywidualnej i grupowej. Zajmował się diagnozą kliniczną, penitencjarną oraz orzekaniem psychologicznym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przewodniczący oddziału w Bydgoszczy w 1991-95. Prowadził społeczne projekty wychowawcze w Fundacji Wiatrak w Bydgoszczy. Realizuje kursy i spotkania profilaktyczne, edukacyjne, treningowe oraz warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.

Bardzo dobra, bezpieczna atmosfera.

Beata Kita

Psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, terapeutka motywująca, superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pracuje z osobami borykającymi się z takimi problemami jak: zaniżona samoocena, trudności z realizacją celów, radzeniem sobie z emocjami (złością, gniewem), zaburzenia lękowe, depresja, kryzys psychologiczny, trudności w relacjach, w związkach, doświadczenie przemocy w rodzinie, uzależnienia, kłopoty wychowawcze. Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię dorosłych, par, dzieci i młodzieży, warsztaty rozwoju osobistego, umiejętności rodzicielskich, udziela wsparcia psychologicznego.

Kocha ludzi i uważa, że wszyscy zasługują na uwagę i szacunek. Dużo radości czerpie też z kontaktu z przyrodą i stara się dbać o nią, żyć w sposób ekologiczny. W pracy klinicznej szczególną wagę przywiązuje do wydobywania i rozwijania mocnych stron osoby, by oprzeć na nich zmianę. Od 1995 r. pracuje z pacjentami jako konsultant-psycholog w ośrodkach pomocy społecznej oraz w punkcie informacyjno-konsultacyjnym, jako psycholog i psychoterapeuta w organizacjach pozarządowych oferujących pomoc dzieciom i młodzieży oraz osobom niepełnosprawnym.

Pani Beata jest ciepłą i empatyczną osobą. Na warsztatach buduje poczucie bezpieczeństwa i pokazuje jak ważne jest także dowartościowanie samego siebie.

Katarzyna Maruszewska

Mgr psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu Superwizora-Dydaktyka PTTPB. Ukończyła cykl szkoleń z Terapii Schematu, posiada certyfikat Standard Level Certified Individual Schema Therapist, a także szkolenia z RTZ (Racjonalnej Terapii Zachowań), TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach). Doświadczenie zdobywała m.in. w: Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, Poradni Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, Sieci Klinik Psychologiczno-Psychiatrycznych PsychoMEDIC w Warszawie, CBT – Poradni w Warszawie.

Prowadzi indywidualną psychoterapię w nurcie poznawczo – behawioralnym oraz terapii schematu oraz wykłada m.in. w naszej Akademii.

Doceniam za podążanie i kierowanie pracy według ustalonej struktury superwizji, dystans ale i empatyczne podejście.

Profesjonalnie prowadzone, z duża empatia i zrozumieniem. W mojej ocenie duże kompetencje prowadzącej sprawiły, że czas spędzony na superwizji był dobrze wykorzystany.

Magdalena Michalak

Psycholożka i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, absolwentka Akademii Motywacji i Edukacji. Od 2022 roku pracuje wyłącznie w swoim gabinecie. Wcześniej przez osiem lat pracowała jako psycholożka i psychoterapeutka w wojsku, z żołnierzami powracającymi z misji. W swojej pracy kieruje się duchem dialogu motywującego, który w sposób spójny łączy się z CBT. Dodatkowo interesuje się pracą nad stylami przywiązania oraz czerpie z wiedzy terapii Akceptacji i Zaangażowania.

Wiedza, kontakt z uczestnikami, elastyczność, mnóstwo casów! Świetna. Dobrane narzędzia i techniki. Wszystko przemyślane. Niezwykle dużo dająca praca casowa na zajęciach, gdzie uczymy się warsztatu. Wow! To były nasze drugie zajęcia. Mam nadzieję, że nie ostatnie!

Bardzo praktyczne, świetne prowadzenie – dobra dynamika, dobry kontakt Magdy z grupą, jej otwartość, naturalność, dzielenie się swoim doświadczeniem zawodowym i osobistym.

Aleksandra Szyper-Maciejowska

Psycholożka i terapeuta poznawczo-behawioralny. Od początku studiów a także przez pierwsze lata po ich ukończeniu zajmowała się badaniami naukowymi dotyczącymi: rozwoju funkcji poznawczych u osób dwujęzycznych, czynników satysfakcji w bliskich związkach oraz mózgowego podłoża emocji. W tym czasie ukończyła studia podyplomowe z zakresu neuropsychologii (SWPS, Katowice), brała udział w projektach badawczych zwieńczonych artykułami naukowymi, a także prowadziła rehabilitacje poznawczą pacjentów neurologicznych. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z osobami uzależnionymi w szpitalu klinicznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie oraz w Oddziale Dziennym w okolicach Krakowa.

Ukończyła także szkolenia takie jak: pojedyncze szkolenia w zakresie Terapii Schematów, szkolenia dotyczące protokołów skutecznych w leczeniu PTSD (Terapia Przetwarzania Poznawczego oraz Przedłużona Ekspozycja) oraz całościowe szkolenie DBT. Ma również doświadczenie w prowadzeniu treningów umiejętności DBT. Od 2021 roku poza pracą z indywidualnym klientem prowadzi szkolenia w naszej szkole w zakresie CBT i DBT dla przyszłych psychoterapeutów. Jest członkiem towarzystw PTTPB i PTDBT.

Bardzo zaangażowana i otwarta postawa prowadzącej.

Szkolenie na najwyższym poziomie.

Bardzo uprzejma prowadząca, z szeroką wiedzą i otwartością na pytania grupy.

Joanna Salbert

Mgr psychologii, certyfikowany psychoterapeuta, specjalista kliniczny i Superwizor-Dydaktyk PTTPB należącego do European Association for Cognitive and Behavioural Therapies (EABCT). Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego przyznany przez Oxford Cognitive Therapy Centre & Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym.

W swojej pracy wykorzystuje również elementy terapii rodzinnej oraz terapii schematu. Zawodowo związana była z Zakładem Psychiatrii w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” oraz Przychodnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w ramach Szpitala Nowowiejskiego. Obecnie pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w III Klinice Psychiatrycznej oraz Ośrodku Medycyny Snu IPiN.

Praktyczna wiedza, przykłady z praktyki, liczne i różnorodne ćwiczenia.

Wspaniałe zajęcia i wspaniałą prowadząca!

Pełen profesjonalizm! Prowadząca odpowiada na nasze potrzeby, jest niezwykle uważna, doceniająca i wzmacniająca nasze refleksje, otwarta na pytania, jednocześnie pilnująca granic i odnosząca się do uczestników z ogromnym szacunkiem.

Aleksandra Wacławczyk-Gawin

Psycholog, psychoterapeuta, Superwizor-Dydaktyk PTTPB. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2001 jako psycholog szkolny na wszystkich etapach edukacji,w ramach pracy diagnostycznej i terapeutycznej w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz przychodni zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, na oddziale dziennym zaburzeń psychicznych osób dorosłych, poprzez własną praktykę w ramach gabinetu prywatnego, współpracując z instytucjami publicznymi i prywatnymi w zakresie profilaktyki, pomocy psychologicznej, szkoleń w tematyce zdrowia psychicznego oraz terapii zaburzeń psychicznych starszych dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Doświadczenie dydaktyczne zdobywa od 2007 prowadząc m.in.: szkolenia dla rodziców, nauczycieli, psychologów i pedagogów, pracowników pomocy społecznej, prowadzenie zajęć dla studentów z zakresu rozwoju psychicznego wieku dziecięcego i młodzieńczego, psychopatologii, terapii zaburzeń psychicznych.

Główne obszary zainteresowania naukowego i klinicznego to: wspieranie prawidłowego rozwoju młodzieży i „młodych dorosłych”, motywowanie do samorozwoju, świadomej regulacji swoich potrzeb i emocji, rozwiązywania trudności rozwojowych i środowiskowych, budowanie poczucia sprawstwa w działaniu. Praca terapeutyczna w oparciu o CBT, TS, DBT, ACT szczególnie w obszarze lęków, traum, relacji i zaburzeń osobowości.

Duże zaangażowanie prowadzącej.

Bardzo sobie cenię superwizje z Aleksandrą pod każdym względem. Mogę śmiało stwierdzić, że przyczyniły się do mojego rozwoju jako terapeuta. Aleksandra to superwizor wspierający, lojalny, a przy tym bardzo konkretny.