Superwizja grupowa dla psychoterapeutów (online)

Zapraszamy certyfikowanych terapeutów terapii poznawczo-behawioralnej oraz osoby będące w trakcie procesu kształcenia do certyfikatu terapeuty poznawczo-behawioralnego do skorzystania z superwizji grupowych.

 • Zajęcia superwizyjne odbywają się w grupach 3-4-osobowych.
 • Warunkiem odbycia się superwizji jest zebranie grupy minimum 3-osobowej. W przypadku konieczności odwołania superwizji, pieniądze zostaną Państwu zwrócone.
 • Wymogiem uczestnictwa w superwizji jest przygotowanie przedstawienia przypadku pracy z pacjentem.
 • 1 superwizja trwa 4 godziny dydaktyczne.
 • Wszystkie superwizje odbywają się w formie ONLINE.

260,00 

Zapraszamy certyfikowanych terapeutów terapii poznawczo-behawioralnej oraz osoby będące w trakcie procesu kształcenia do certyfikatu terapeuty poznawczo-behawioralnego do skorzystania z superwizji grupowych.

Udział w superwizjach grupowych w AMiE to:

 • możliwość przyjrzenia się swojej pracy terapeutycznej w atmosferze przyjaznej refleksji i uczeniu się,
 • możliwość korzystania z wiedzy superwizorów doświadczonych w terapii poznawczo-behawioralnej, dialogu motywujących, terapii schematów i dialektycznej terapii behawioralnej,
 • możliwość uzyskania merytorycznej pomocy w przygotowaniu przypadków do przystąpienia do egzaminu do certyfikatu PTTPB.

Zajęcia superwizyjne odbywają się w grupach maksymalnie 4-osobowych.

Wymogiem uczestnictwa w superwizji jest przygotowanie przedstawienia przypadku pracy z pacjentem.

1 superwizja trwa 4 godziny dydaktyczne.

Superwizje grupowe prowadzą superwizorzy – dydaktycy AMiE:

 • Marzena Badyna
 • Gabriela Tomczyk-Knop
 • Marta Nagrodzka
 • Przemysław Gorzelak
 • Magdalena Krzyżak-Gawron
 • Przemysław Sikora