Studium Dialogu Motywującego

Akademia Motywacji i Edukacji we wrześniu 2022 roku rozpocznie zajęcia w ramach Studium Dialogu Motywującego.

Zapisy wkrótce! Serdecznie zapraszamy!

Będzie to kontynuacja szkolenia, którym przed paru laty nasza szkoła rozpoczęła cały ruch Dialogu Motywującego w Polsce. Zaczęliśmy od małego grona, które przez lata rozrosło się w rzeszę specjalistów praktykujących z sukcesem DM. Zaraziliśmy duchem dialogu motywującego wiele osób pomagających innym w podążaniu w kierunku zmiany. Chcemy nadal kontynuować tę wspaniałą inicjatywę.

Dialog Motywujący jest nowatorskim, a jednocześnie coraz bardziej popularnym modelem metodycznego działania na polu wzmacniania motywacji. Jest to podejście, którego skuteczność oparto na wynikach badań naukowych. Charakteryzuje się wysoką efektywnością oddziaływań w wielu dziedzinach – m.in. w profilaktyce i leczeniu chorób przewlekłych, resocjalizacji przestępców, psychoterapii, edukacji, dietetyce, terapii uzależnień, psychoterapii zaburzeń psychicznych. 

Badania wykazują również, że Dialog Motywujący włączony w terapię poznawczo-behawioralną poprawia skuteczność tej terapii poprzez:

  • zwiększenie zaangażowania w terapię (np. realizacja zadań między sesjami, stosowanie metod TPB)
  • zwiększanie wiary w możliwość poprawy w wyniku terapii
  • przezwyciężanie tzw. „oporu” w terapii (w tym także „wypadania” z terapii)
  • zwiększenie poczucia własnej skuteczności
  • wydłużenie czasu utrzymywania się efektów terapii 

(Aviram, Westra, 2011; Riper i in., 2014)

Dialog Motywujący to metoda oparta na głęboko humanistycznych zasadach, takich jak akceptacja i poszanowanie autonomii człowieka, wydobywanie jego potencjału,  upodmiotowienie i dowartościowanie. Polega na takim oddziaływaniu, aby wzmocnić w kliencie jego efektywne zaangażowanie w poszukiwanie rozwiązania problemu i wprowadzanie istotnych i trwałych zmian w życiu.

Dialog Motywujący może także stać się stylem komunikacji w każdej sytuacji kontaktu z drugim człowiekiem (także tych prywatnych). To po prostu działa!

Zapraszamy więc do udziału w Studium wszystkie osoby pracujące w obszarze pomocowym, które chciałyby poszerzyć swoje kompetencje o tak cenne umiejętności.  Zapewniamy wszechstronne przygotowanie do motywującej pracy z trudnym klientem, często niezmotywowanym poprzez:

  • kompleksowe podejście do zagadnienia motywacji 
  • efektywny system nauczania 
  • praktyczne przykłady i ćwiczenia 
  • superwizje prowadzone przez doświadczonych specjalistów Dialogu Motywującego