Opis szkoły TPB

Akademia Motywacji i Edukacjii w Warszawie zaprasza na unikalny na polskim rynku czteroletni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej TPB z dialogiem motywującym DM.
Dlaczego unikalny? Uczymy tak, jak jeszcze nikt w Polsce!

  • Nasza oferta to jedyna w Polsce okazja do wzięcia udziału w kursie integrującym i obejmującym terapię poznawczo-behawioralną, założenia dialogu motywującego oraz terapię zorientowaną na schematy i terapię trzeciej fali.
  • Zdobywanie szlifów psychoterapeutycznych nierozerwalnie łączymy z pracą kliniczną. Małe grupy superwizyjne prowadzimy od pierwszego roku szkolenia.
  • W toku kształcenia umożliwiamy obserwację prowadzenia terapii nie z przygotowanych wcześniej nagrań, lecz „na żywo” z pacjentami.
  • Zespół AMIE to wysokiej klasy specjaliści – praktycy, ludzie z bogatym doświadczeniem, uczący z pasją i zaangażowaniem, uczący zawodu psychoterapeuty w przyjaznych, spersonalizowanych warunkach.
  • Chcemy by przyszli psychoterapeuci kończyli kurs z szerokim rozumieniem psychopatologii i problemów z jakimi borykają się ludzie, utrwalonym warsztatem umiejętności psychoterapeutycznych (solidnie osadzonym na dowodach naukowych) oraz poczuciem samoskuteczności w prowadzeniu pracy psychoterapeutycznej.

Ponadto:

  • Ukończenie kursu upoważnia do wystąpienia o certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) i Europejskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (EABCT). Uzyskanie certyfikatu PTTPB upoważnia do ubiegania się o zakontraktowanie usług terapeutycznych z NFZ.
  • Lubimy i wysoko cenimy metody pracy psychoterapeutycznej, których uczymy. Choć najważniejsze jest to, że są to metody poparte badaniami naukowymi, a my jako pionierzy w Polsce uczymy nie tylko TPB, ale również DM w kontekście psychoterapii – metody o bardzo szerokim zastosowaniu, promującej efektywne podejście do rozumienia problemów klienta i pracy nad zmianą.

Na koniec jeszcze:

  • Gwarantujemy przestrzeganie wysoko etycznych zasad w naszej pracy superwizyjnej i psychoterapeutycznej, do czego przygotujemy również przyszłych psychoterapeutów!
  • Dotąd w AMiE gościliśmy światowej sławy autorytety psychoterapii m.in.: prof. Robert Leahy, prof. Paul Salkovskis, prof. Williama R. Millera
  • Współpracujemy również z British Isles DBT Training – Międzynarodową Filią Linehan Institute

Serdecznie zapraszamy!