Całościowy kurs DBT edycja III

1 499,00 

Pierwsza rata wynosi 1499 zł

Całkowity koszt szkolenia przy zapisie do 30.06.2022 – 4099 zł

Całkowity koszt szkolenia przy zapisie po 30.06.2022 – 4999 zł

Zapraszamy na trzecią edycję Całościowego szkolenia DBT. 16-dniowe intenstywne szkolenie poprowadzi doświadczony trener – dr Ryan Kennedy. 3-modułowa formuła szkolenia jest ścieżką do uzyskania certyfikatu praktyka DBT (DBT Practicioner Certificate). Doświadczenie zdobyte przez uczestników w ramach tego kursu spełnia wymogi Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego (British Psychological Society) i Towarzystwa DBT (Society for DBT).

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

 

Co to jest Terapia Dialektyczno – Behawioralna (DBT) i czym jest ten Kurs?

Terapia Dialektyczno-Behawioralna (DBT) to spójny i jasny protokół postępowania z osobami, które doświadczają wielu problemów jednocześnie (w tym zaburzeń osobowości). DBT pozwala ułożyć program terapii oparty na technikach i metodach o skuteczności potwierdzonej w badaniach naukowych. DBT składa się z zestawu kilku zarówno klasycznych, jak  i innowacyjnych technik (strategii DBT). W związku z tym, każdy z elementów można stosować niezależnie i wykorzystywać w różnorodnych sytuacjach, które stanowią wyzwanie dla terapeuty.

Wykorzystywane w Terapii Dialektyczno-Behawioralnej techniki uważności (mindfulness) mają szerokie zastosowanie między innymi w terapii zaburzeń lękowych i depresji. Podejścia oparte na stosowanej analizie zachowań mogą być używane do tworzenia konceptualizacji i zmiany trudnych zachowań w przypadku wielu problemów, na przykład:

 • u nastolatków,
 • w psychologii sądowej,
 • wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • wobec osób z uzależnieniami 
 • wobec osób z zaburzeniami osobowości 
 • w pracy klinicznej z osobami dorosłymi.

Dla kogo przeznaczony jest Całościowy Kurs DBT?

Całościowy kurs Terapii Dialektyczno-Behawioralnej jest odpowiedni dla tych, którzy pracują terapeutycznie w różnorodnych warunkach. Może być używany do wzbogacenia dotychczasowej praktyki o analizę zachowań, uważność czy podejście dialektyczne. Techniki DBT są szczególnie użyteczne w przypadku złożonych problemów, gdy potrzebne jest „gaszenie pożarów”, gdy pojawiają się problemy związane z zaburzeniami osobowości lub oporem wobec terapii.

Trening DBT może wzbogacić dotychczasową praktykę szczególnie w sytuacjach „utknięcia” w terapii, oraz kiedy klienci mają problemy z zaangażowaniem się.

Zachęcamy do zgłaszania zespołów terapeutycznych, których członkowie będą mogli wspólnie pracować i konsultować pacjentów. W ramach szkolenia oferujemy również mentoring dla uczestników. 


Jak efektywne jest DBT i dla kogo jest przeznaczone?

Badania randomizowane wskazują, że DBT:

 • obniża ilość prób samobójczych i samookaleczeń,
 • zmniejsza ryzyko zdrowotne,
 • zmniejsza ryzyko przedwczesnego wypadnięcia z terapii,
 • redukuje ilość hospitalizacji i przyjęć na ostry dyżur,
 • niweluje nadużywanie substancji,
 • przynosi efekty w leczeniu depresji (poczucie beznadziejności, złości)
 • a jednocześnie zwiększa ogólne i społeczne przystosowanie.

Rekomendacje brytyjskiego Instytutu NICE (National Institute for Health and Care Excellence) uwzględniają DBT jako terapię zaburzenia osobowości  z pogranicza.


Schemat przebiegu kursu

Szkolenie oferowane przez Akademię Edukacji i Motywacji zostało podzielone na 3 moduły. Dla zwiększenia efektywność przyswajania wiedzy i umiejętności podczas trwania całego kursu  wykorzystywany jest. model uczenia się dla dorosłych Kolba Lewina.

Moduł 1 – Szkolenie podstawowe, wprowadzające w problematykę DBT (32 godziny dydaktyczne)

W ciągu pierwszych trzech dni szkolenia uczestnicy wezmą udział w części wykładowo-warsztatowej. Podczas zajęć uczestnicy będą

 • odgrywać role,
 • uczestniczyć w dyskusjach prowadzonych w grupach oraz  w parach,
 • analizować prezentacje, nagrania wideo i opisy przypadków,
 • tworzyć konceptualizacje specyficznych wyzwań terapeutycznych,
 • omawiać i modelować techniki DBT

Moduł 2 – Praca ćwiczeniowa, praktykowanie umiejętności DBT  (47 godzin dydaktycznych)

Drugi moduł obejmuje 8 czterogodzinnych spotkań. W tym  module uczestnicy kursu mają możliwość aktywnie ćwiczyć umiejętności DBT, zarówno w roli facylitatorów grupy, uczestników grupy, jak i obserwatorów. Jest to uczenie oparte na doświadczaniu, konsultowaniu swojej pracy z grupą, oparte o zasady akceptacji i nastawienia na rozwój.

ORAZ Trening umiejętności DBT – ćwiczenia praktyczne 5 x 3 godz. dyd. online – terminy do ustalenia w grupach

Moduł 3 – Zajęcia szczegółowe (32 godziny dydaktyczne)

Ostatni moduł to 6-dniowy trening mający na celu pogłębienie zdobytej wiedzy o DBT w specyficznych obszarach praktyki terapeutycznej:

 • Coaching telefoniczny w DBT

Coaching telefoniczny to udzielanie wsparcia przez telefon pomiędzy sesjami, kiedy pojawi się problem, który wymaga szybkiego omówienia. Jest krótki (5 do 15 min) i dyrektywny. Najczęściej chodzi o przypomnienie klientowi jakich umiejętności może użyć w trudnych codziennych sytuacjach (np. jak przejść przez kryzys samobójczy lub inny). Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki i narzędzia do przeprowadzania skutecznych interwencji przez telefon.

 • DBT w praktyce prywatnej

Szkolenie przeznaczone dla terapeutów poszukujących nowych, skutecznych metod do pracy w prywatnym gabinecie. Omówione zostanie zastosowanie technik DBT do różnych zaburzeń psychicznych (nie tylko zaburzeń osobowości) oraz trudności zgłaszanych przez pacjentów na terapii indywidualnej, przy uwzględnieniu współpracy w ramach  całego systemu terapii DBT (grupowe treningi umiejętności DBT). Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki do wykorzystania w pracy w gabinecie, a także materiały do pracy z klientem. 

 • DBT w szkolnictwie

Na zajęciach zostaną omówione, oparte o DBT, metody pracy z dziećmi, nastolatkami oraz ich opiekunami, zarówno w terapii indywidualnej, jaki i w ramach systemu szkolnego. Uczestnicy otrzymają informacje o protokołach pracy dostosowanych do dzieci i młodzieży oraz o interwencjach i technikach dopasowanych do nasilenia problemów z jakimi zmagają się ich młodzi pacjenci. Uczestnicy otrzymają również wskazówki w jaki sposób pracować z pacjentami dając im poczucie akceptacji i bezpieczeństwa przy jednoczesnym wspieraniu zmiany.

 • DBT w pracy z parami

Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących w obszarze terapii par, które chcą wzbogacić swój warsztat o umiejętności i techniki DBT. Ma na celu to podkreślenie konieczności równoważenia indywidualnych umiejętności samoregulacji emocji w kontekście współregulacji w relacji. Podczas zajęć uczestnicy otrzymają praktyczne, potwierdzone naukowo narzędzia i wskazówki do dialektyczno-behawioralnej pracy z parami.

 • DBT w pracy z osobami z zaburzeniami funkcji poznawczych

Zajęcia mają na celu pogłębienie wiedzy o DBT w specyficznym obszarze praktyki terapeutycznej, jakim jest praca z osobami z zaburzeniami funkcji poznawczych. Na zajęciach zostaną przedstawione techniki i sposoby pracy dostosowane do osób, które doświadczają problemów psychicznych przy jednoczesnych ograniczeniach poznawczych. 

 • DBT w pracy z osobami nadużywającymi i uzależnionymi od substancji psychoaktywnych

DBT to jest to protokół pracy terapeutycznej dostosowany do potrzeb i wyzwań związanych z terapią uzależnień. Dzięki integracji podejścia akceptacji przy równoczesnym dążeniu do zmiany, oferuje zestaw skutecznych narzędzi do pracy z osobami z uzależnieniami. DBT kładzie nacisk na szerokie zrozumienie przyczyn problemów z jakimi zmaga się klient się oraz zakresu deficytu podstawowych umiejętności, niezbędnych do adekwatnego funkcjonowania w życiu. Na zajęciach uczestnicy otrzymają dawkę praktycznej wiedzy i umiejętności wzbogacających warsztat pracy terapeuty uzależnień.  


Ramowy plan szkolenia: Całościowy kurs DBT

Szkolenie w całości odbędzie się w formie on-line.

Całkowita liczba godzin: 111 godzin dydaktycznych

Ramowy plan szkolenia:

I Moduł:  Szkolenie podstawy DBT (32 godziny dydaktyczne)

 • Szkolenie wprowadzające część I: 25.09.2022 10:00-18:00
 • Szkolenie wprowadzające część II: 22-23.10.2022 (sobota i niedziela) 8:00-17:00

II Moduł: Praca ćwiczeniowa, praktykowanie umiejętności DBT, praca w grupach, (47 godzin dydaktyczne)

 • Grupa 1: 7.11.2022 (poniedziałek) oraz 12.11.2022 (sobota), 17:00-20:00
 • Grupa 2:  14.11.2022 (poniedziałek) oraz 19.11.2022 (sobota), 17:00-20:00
 • Grupa 3:  21.11.2022 (poniedziałek) oraz 26.11.2022 (sobota), 17:00-20:00
 • Grupa 4:  28.11.2022 (poniedziałek) oraz 3.12.2022 (sobota), 17:00-20:00

ORAZ Trening umiejętności DBT – ćwiczenia praktyczne 5 x 3 godz. dyd. online – terminy do ustalenia w grupach

III Moduł Zajęcia szczegółowe DBT,  cała grupa (32 godziny dydaktyczne)

 • Temat 1: Coaching telefoniczny w DBT; 12.12.2022 (poniedziałek) 17:00-21:00
 • Temat 2: DBT w praktyce prywatnej; 9.01.2023 (poniedziałek) 17:00-21:00
 • Temat 3: DBT w szkolnictwie; 6.02.2023 (poniedziałek) 17:00-21:00
 • Temat 4: DBT w pracy z parami;  27.02.2023 (poniedziałek) 17:00-21:00
 • Temat 5: DBT w pracy z osobami z zaburzeniami funkcji poznawczych;  20.03.2023 (poniedziałek) 17:00-21:00
 • Temat 6: DBT w pracy z osobami nadużywającymi i uzależnionymi od substancji psychoaktywnych; 3.04.2023 (poniedziałek) 17:00-21:00

W trakcie szkolenia: 

Uczestnicy szkolenia będą:

 • zapoznawać się z tekstami nt. DBT,
 • prowadzić opis studium przypadku DBT,
 • uczestniczyć w treningu umiejętności DBT w roli facylitatorów,
 • zapoznawać się z diagnozowaniem, ścieżkami kierowania pacjentów na konsultacje, formularzami zapisu, dzienniczkami, materiałami do prowadzenia grup, systemem diagnostycznym DSM-V etc.

Najważniejsze treści zawarte w kursie:

 • Teoretyczne podstawy DBT
 • Struktura DBT (service delivery model)
 • Dowody potwierdzające skuteczność DBT
 • Jak diagnozować klientów DBT
 • Jak zaangażować klientów do DBT
 • Jak zawierać kontrakty z klientami
 • Jak ustrukturyzować terapię: cele terapeutyczne i zachowania będące przedmiotem zmiany
 • Techniki DBT: stosowana analizę zachowania, strategie akceptacji, strategie dialektyczne
 • Aspekty systemowe: konsultacja klient/środowisko, interwencje telefoniczne
 • Style terapeutyczne DBT
 • DBT trening umiejętności w grupach: zawartość
 • DBR trening umiejętności: jak prowadzić
 • DBT superwizja: superwizja zespołu, inne
 • Ciągła praktyka DBT

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi doświadczony trener – dr Ryan Kennedy. 3-modułowa formuła szkolenia jest ścieżką do uzyskania certyfikatu praktyka DBT (DBT Practicioner Certificate). Doświadczenie zdobyte przez uczestników w ramach tego kursu spełnia wymogi Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego (British Psychological Society) i Towarzystwa DBT (Society for DBT).

Doktor Ryan Kennedy – założyciel i dyrektor Noeticus Counseling Center and Training Institute® w Denver. Certyfikowany psychoterapeuta i trener DBT, dydaktyk i superwizor kliniczny. Wykładowca wydziału psychologii na Uniwersytecie Colorado.

Jego działalność naukowa dotyczy szeroko pojętej edukacji młodzieży licealnej i uniwersyteckiej, szczególnie w obszarach uczenia przez doświadczenie, edukacji kontemplacyjnej, różnorodności i wielokulturowości, pracy z procesem twórczymi i pracy skoncentrowanej na ciele.

W swojej pracy łączy DBT z Dialogiem Motywującym. Zajmuje się również oceną kliniczną, terapią systemową i szkoleniem terapeutów uzależnień. Inne obszary jego profesjonalnej działalności dotyczą doświadczenia złożonej traumy, oraz pomocy psychologicznej dla osób z doświadczeniem przemocy domowej, uzależnień i wykorzystania seksualnego.


Szkolenie będzie w całości tłumaczone na język polski.  

Koszt szkolenia:

Regularna cena za Całościowe szkolenie DBT wynosi 4999 zł.

Do 30 czerwca można skorzystać z promocji za wczesną rejestrację. Rejestrując się na szkolenie do 30.06.2022 cena za Całościowe szkolenie DBT wynosi 4099 zł

Uczestnik rejestrując się na Szkolenie całościowe DBT zobowiązuje się do wpłacenia całej kwoty przelewem na konto bankowe zgodnie z poniższym harmonogramem wpłat.  Wpłaty, które zostały już zrealizowane nie podlegają zwrotowi.

Harmonogram płatności dla rejestracji dokonanych do 30.06.2022

Płatność ratalna:

 • I rata 1499,00 zł, płatne podczas rejestracji na szkolenie, w celu zarezerwowania miejsca
 • II rata 1000,00 zł, termin płatności do 23.09.2022
 • III rata 900 zł, termin płatności do 23.11.2022
 • IV rata 700 zł , termin płatności do: 23.01.2023

Harmonogram płatności dla rejestracji dokonanych od 1.07.2022

Płatność ratalna:

 • I rata 1499,00 zł, płatne podczas rejestracji na szkolenie, w celu zarezerwowania miejsca
 • II rata 1300,00 zł, termin płatności do 23.09.2022
 • III rata 1200 zł, termin płatności do 23.11.2022
 • IV rata 1000 zł , termin płatności do: 23.01.2023

Cena promocyjna obowiązuje przy zapisie i pod warunkiem dokonania płatności do 30.06.2022. Cena regularna obowiązuje przy zapisie i dokonaniu płatności po 30.06.2022.